Kỹ nữ Lầu Xanh Gái gọi 3 miền, Ký sự check hàng lái máy bay miền trung

Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian chăn rau hay lái mb nữa nên hàng họ thưa thớt ruộng nương không ai cày , lâu ngày hoang sơ quá
Đợt này trở lại share cho duy nhất 1 người có rp
Còn tôi sợ mấy bố " uy tín vl " trên này rồi nên cạch luôn
– mb duy nhất 1 zalo tiếp cận 0 not đi chịch thôi
Đánh giá 3 vòng
1 : nhão , núm to , quýt
2 : mỡ , eo ọt ko có
3 tạm đc , doggy tàm tạm
Âm thanh sống động vl , no cum alo , bj , hj nhiệt tình , mb rất chịu hợp tác các tư thế cần chỉ dạy thêm
Mb 4x đời đầu 1 đời chồng 1 con đã li dị , mb thiếu thốn tình cảm nên mb chịu chi tất cả các khoảng , ông nào dẻo mồm thì ăn cả tiền lẫn tình
Nên nhớ share 1 ông duy nhất , đéo có rp thì cho vào sổ đen luôn nhé
– pic ko chụp vì mb hơi cá xấu tí

lót dép hóng

Đã thủ tục. Lót dép hóng tin bác

anh chiếu cố em ạ

nghi vấn đặt ra là , có khi nào mb xấu quá ko ai chơi nên nhờ ông này hay mượn nick tự đăng kiếm phi công k ta :)

Đời_ít_Gặp nói: ↑

Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian chăn rau hay lái mb nữa nên hàng họ thưa thớt ruộng nương không ai cày , lâu ngày hoang sơ quá
Đợt này trở lại share cho duy nhất 1 người có rp
Còn tôi sợ mấy bố " uy tín vl " trên này rồi nên cạch luôn
– mb duy nhất 1 zalo tiếp cận 0 not đi chịch thôi
Đánh giá 3 vòng
1 : nhão , núm to , quýt
2 : mỡ , eo ọt ko có
3 tạm đc , doggy tàm tạm
Âm thanh sống động vl , no cum alo , bj , hj nhiệt tình , mb rất chịu hợp tác các tư thế cần chỉ dạy thêm
Mb 4x đời đầu 1 đời chồng 1 con đã li dị , mb thiếu thốn tình cảm nên mb chịu chi tất cả các khoảng , ông nào dẻo mồm thì ăn cả tiền lẫn tình
Nên nhớ share 1 ông duy nhất , đéo có rp thì cho vào sổ đen luôn nhé
– pic ko chụp vì mb hơi cá xấu tíClick to expand…

Bác cứ quăng vào cho e…. Ib sdt cho e đi

Lại mb ah

Tiểu Tiểu nói: ↑

Lại mb ahClick to expand…

Chú biết tui rồi
Khoái mb thôi

cho em xin nha bác, em đang cần

Đời_ít_Gặp nói: ↑

Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian chăn rau hay lái mb nữa nên hàng họ thưa thớt ruộng nương không ai cày , lâu ngày hoang sơ quá
Đợt này trở lại share cho duy nhất 1 người có rp
Còn tôi sợ mấy bố " uy tín vl " trên này rồi nên cạch luôn
– mb duy nhất 1 zalo tiếp cận 0 not đi chịch thôi
Đánh giá 3 vòng
1 : nhão , núm to , quýt
2 : mỡ , eo ọt ko có
3 tạm đc , doggy tàm tạm
Âm thanh sống động vl , no cum alo , bj , hj nhiệt tình , mb rất chịu hợp tác các tư thế cần chỉ dạy thêm
Mb 4x đời đầu 1 đời chồng 1 con đã li dị , mb thiếu thốn tình cảm nên mb chịu chi tất cả các khoảng , ông nào dẻo mồm thì ăn cả tiền lẫn tình
Nên nhớ share 1 ông duy nhất , đéo có rp thì cho vào sổ đen luôn nhé
– pic ko chụp vì mb hơi cá xấu tíClick to expand…

Mong lộc lá từ bác

Chac la mb khanh roi…

kvkh nói: ↑

Chac la mb khanh roi…Click to expand…

Gt mb khanh voi bac

chúc chủ thớt ngon chym, lót dép chờ chủ thớt.

Đời_ít_Gặp nói: ↑

Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian chăn rau hay lái mb nữa nên hàng họ thưa thớt ruộng nương không ai cày , lâu ngày hoang sơ quá
Đợt này trở lại share cho duy nhất 1 người có rp
Còn tôi sợ mấy bố " uy tín vl " trên này rồi nên cạch luôn
– mb duy nhất 1 zalo tiếp cận 0 not đi chịch thôi
Đánh giá 3 vòng
1 : nhão , núm to , quýt
2 : mỡ , eo ọt ko có
3 tạm đc , doggy tàm tạm
Âm thanh sống động vl , no cum alo , bj , hj nhiệt tình , mb rất chịu hợp tác các tư thế cần chỉ dạy thêm
Mb 4x đời đầu 1 đời chồng 1 con đã li dị , mb thiếu thốn tình cảm nên mb chịu chi tất cả các khoảng , ông nào dẻo mồm thì ăn cả tiền lẫn tình
Nên nhớ share 1 ông duy nhất , đéo có rp thì cho vào sổ đen luôn nhé
– pic ko chụp vì mb hơi cá xấu tíClick to expand…

Cho mình xin sdt đi bạn

Đời_ít_Gặp nói: ↑

Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian chăn rau hay lái mb nữa nên hàng họ thưa thớt ruộng nương không ai cày , lâu ngày hoang sơ quá
Đợt này trở lại share cho duy nhất 1 người có rp
Còn tôi sợ mấy bố " uy tín vl " trên này rồi nên cạch luôn
– mb duy nhất 1 zalo tiếp cận 0 not đi chịch thôi
Đánh giá 3 vòng
1 : nhão , núm to , quýt
2 : mỡ , eo ọt ko có
3 tạm đc , doggy tàm tạm
Âm thanh sống động vl , no cum alo , bj , hj nhiệt tình , mb rất chịu hợp tác các tư thế cần chỉ dạy thêm
Mb 4x đời đầu 1 đời chồng 1 con đã li dị , mb thiếu thốn tình cảm nên mb chịu chi tất cả các khoảng , ông nào dẻo mồm thì ăn cả tiền lẫn tình
Nên nhớ share 1 ông duy nhất , đéo có rp thì cho vào sổ đen luôn nhé
– pic ko chụp vì mb hơi cá xấu tíClick to expand…

Mình mới ra QN, bác giúp mình 1 vé với, cám ơn bác! Mình sẽ cố viết report cho hay….

Đời_ít_Gặp nói: ↑

Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian chăn rau hay lái mb nữa nên hàng họ thưa thớt ruộng nương không ai cày , lâu ngày hoang sơ quá
Đợt này trở lại share cho duy nhất 1 người có rp
Còn tôi sợ mấy bố " uy tín vl " trên này rồi nên cạch luôn
– mb duy nhất 1 zalo tiếp cận 0 not đi chịch thôi
Đánh giá 3 vòng
1 : nhão , núm to , quýt
2 : mỡ , eo ọt ko có
3 tạm đc , doggy tàm tạm
Âm thanh sống động vl , no cum alo , bj , hj nhiệt tình , mb rất chịu hợp tác các tư thế cần chỉ dạy thêm
Mb 4x đời đầu 1 đời chồng 1 con đã li dị , mb thiếu thốn tình cảm nên mb chịu chi tất cả các khoảng , ông nào dẻo mồm thì ăn cả tiền lẫn tình
Nên nhớ share 1 ông duy nhất , đéo có rp thì cho vào sổ đen luôn nhé
– pic ko chụp vì mb hơi cá xấu tíClick to expand…

Hóng tin chủ thớt
Hứa sẽ có hồi âm

Hello bac!em dang o Quang ngai nen mong tin bac

Đời_ít_Gặp nói: ↑

Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian chăn rau hay lái mb nữa nên hàng họ thưa thớt ruộng nương không ai cày , lâu ngày hoang sơ quá
Đợt này trở lại share cho duy nhất 1 người có rp
Còn tôi sợ mấy bố " uy tín vl " trên này rồi nên cạch luôn
– mb duy nhất 1 zalo tiếp cận 0 not đi chịch thôi
Đánh giá 3 vòng
1 : nhão , núm to , quýt
2 : mỡ , eo ọt ko có
3 tạm đc , doggy tàm tạm
Âm thanh sống động vl , no cum alo , bj , hj nhiệt tình , mb rất chịu hợp tác các tư thế cần chỉ dạy thêm
Mb 4x đời đầu 1 đời chồng 1 con đã li dị , mb thiếu thốn tình cảm nên mb chịu chi tất cả các khoảng , ông nào dẻo mồm thì ăn cả tiền lẫn tình
Nên nhớ share 1 ông duy nhất , đéo có rp thì cho vào sổ đen luôn nhé
– pic ko chụp vì mb hơi cá xấu tíClick to expand…

Mình đang ở Quảng Ngãi, bác giúp mình 1 vé với, cảm ơn nhiều!

Đời_ít_Gặp nói: ↑

Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian chăn rau hay lái mb nữa nên hàng họ thưa thớt ruộng nương không ai cày , lâu ngày hoang sơ quá
Đợt này trở lại share cho duy nhất 1 người có rp
Còn tôi sợ mấy bố " uy tín vl " trên này rồi nên cạch luôn
– mb duy nhất 1 zalo tiếp cận 0 not đi chịch thôi
Đánh giá 3 vòng
1 : nhão , núm to , quýt
2 : mỡ , eo ọt ko có
3 tạm đc , doggy tàm tạm
Âm thanh sống động vl , no cum alo , bj , hj nhiệt tình , mb rất chịu hợp tác các tư thế cần chỉ dạy thêm
Mb 4x đời đầu 1 đời chồng 1 con đã li dị , mb thiếu thốn tình cảm nên mb chịu chi tất cả các khoảng , ông nào dẻo mồm thì ăn cả tiền lẫn tình
Nên nhớ share 1 ông duy nhất , đéo có rp thì cho vào sổ đen luôn nhé
– pic ko chụp vì mb hơi cá xấu tíClick to expand…

Hóng

Đời_ít_Gặp nói: ↑

Dạo này công việc bộn bề không còn thời gian chăn rau hay lái mb nữa nên hàng họ thưa thớt ruộng nương không ai cày , lâu ngày hoang sơ quá
Đợt này trở lại share cho duy nhất 1 người có rp
Còn tôi sợ mấy bố " uy tín vl " trên này rồi nên cạch luôn
– mb duy nhất 1 zalo tiếp cận 0 not đi chịch thôi
Đánh giá 3 vòng
1 : nhão , núm to , quýt
2 : mỡ , eo ọt ko có
3 tạm đc , doggy tàm tạm
Âm thanh sống động vl , no cum alo , bj , hj nhiệt tình , mb rất chịu hợp tác các tư thế cần chỉ dạy thêm
Mb 4x đời đầu 1 đời chồng 1 con đã li dị , mb thiếu thốn tình cảm nên mb chịu chi tất cả các khoảng , ông nào dẻo mồm thì ăn cả tiền lẫn tình
Nên nhớ share 1 ông duy nhất , đéo có rp thì cho vào sổ đen luôn nhé
– pic ko chụp vì mb hơi cá xấu tíClick to expand…

Cho e xin ít thông tin bác ạ

Kỹ nữ lầu xanh
Gái gọi Check hàng máy bay miền trung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here